Mijn ervaringen met orthodontie voor volwassenen

Mijn orthodontieverhaal begon eigenlijk al tijdens mijn tienerjaren. Ik droeg reeds 2 jaar een beugel om de scheve stand van mijn tanden te corrigeren. Echter had ik een overbeet waarvoor, om redenen die mij nog steeds onbekend zijn, mijn toenmalige orthodontist niet ingegrepen heeft. Toen de orthodontiebehandeling afgelopen was, kreeg ik onderaan een retentiedraadje en […]

Schuiven naar boven